_MP_OLSsystem_logo

 

TUZdrowie_logo

PROCEDURA OLS (Placówki, które nawiązały współpracę z TU ZDROWIE SA)

- wizyty umawiane są samodzielnie przez ubezpieczonego w placówce, bez kontaktu z 24 h Infolinią  Medyczną

- weryfikacja ubezpieczonego odbywa się poprzez Serwis Świadczeniodawcy

- wizyta odbywa się w formie bezgotówkowej lub z dopłatą dla ubezpieczonego

- rozliczenie świadczeń następuję pomiędzy placówką a TU ZDROWIE SA poprzez Serwis Świadczeniodawcy 

 

STANDARDOWA PROCEDURA  (tylko dla Placówek, które posiadają umowę z Medica Polska Sp. z o.o.) :

- wizyty ubezpieczonych umawiane są przez Konsultanta 24h Infolinii Medycznej Medica Polska Sp. z o.o.

- ubezpieczony umawia się samodzielnie w placówce, ale zgłasza tę informację 24h Infolinii Medycznej  podając miejsce i termin umówienia usług, w celu jej autoryzacji

- wizyta odbywa się w formie bezgotówkowej

- rozliczenie świadczeń następuje pomiędzy placówką a Medica Polska Sp. z o.o.

 

REFUNDACJA

Jeżeli w Serwisie Świadczeniodawcy nie można zweryfikować ubezpieczonego (brak danych) oznacza to, że dany ubezpieczony posiada stary produkt i nie ma możliwości korzystania z systemu OLS.

W takim przypadku ubezpieczony może korzystać ze świadczeń w placówce w formie pełnopłatnej.

Ubezpieczony płaci za usługę 100% a następnie na podstawie wystawionej faktury zwraca się do TU ZDROWIE o zwrot poniesionych kosztów.