Reumed Zespół poradni specjalistycznych REUMED

Rejestracja ogólna

81 524 33 33

Rejestracja czynna (pn-pt): 8:00 - 18:00

Onyksowa 10

20-582 Lublin

Zarejestruj się telefonicznie

81 524 33 33

Godziny otwarcia

Pon 07:30 - 20:00

Wt 07:30 - 20:00

Śr 07:30 - 20:00

Czw 07:30 - 20:00

Pt 07:30 - 20:00

Sob Nieczynne

Nie Nieczynne

Wallenroda 2F/4

20-607 Lublin

Zarejestruj się telefonicznie

81 524 33 33

Godziny otwarcia

Pon 08:00 - 20:00

Wt 08:00 - 20:00

Śr 08:00 - 20:00

Czw 08:00 - 20:00

Pt 08:00 - 18:00

Sob Nieczynne

Nie Nieczynne

Wskazówki WHO dotyczące opieki domowej nad chorymi na COVID-19 z łagodnymi objawami oraz osobami z kontaktu

02.02.2018

Wszyscy domownicy powinni przestrzegać następujących zaleceń:
1) pacjenta należy umieścić w odpowiednio wentylowanym, jednoosobowym pomieszczeniu (tj. z otwieralnymi drzwiami i oknami)
2) należy ograniczyć poruszanie się pacjenta po domu i przestrzeń dzieloną z pozostałymi domownikami oraz zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń wspólnych (np. kuchni, łazienki) przez otwieranie okien
3) pozostali domownicy powinni przebywać w innym pokoju, a gdy jest to niemożliwe, zachować odległość ≥1 metra od chorego (np. spać w oddzielnym łóżku)c
4) należy ograniczyć liczbę opiekunów. Najlepiej, by chorym opiekowała się jedna osoba – zdrowa, bez chorób przewlekłych i upośledzonej odporności. 3 Odwiedziny powinny być zabronione do czasu całkowitego wyzdrowienia chorego i ustąpienia objawów COVID-19.
5) należy przestrzegać zasad higieny rąk po każdym kontakcie z pacjentem lub przedmiotami z jego bezpośredniego otoczenia,4 a także przed przygotowaniem i po przygotowaniu posiłku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz za każdym razem, kiedy ręce są widocznie zabrudzone. Jeśli ręce nie są widocznie brudne, można je dezynfekować środkiem na bazie alkoholu. W przypadku widocznych zabrudzeń należy użyć wody i mydła.
6) po umyciu rąk wodą i mydłem należy je osuszyć, używając jednorazowych ręczników papierowych. W razie ich braku należy używać czystych ręczników z tkaniny i często je wymieniać.
7) pacjenta należy zaopatrzyć w maseczkę medyczną, d aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wydzielin z dróg oddechowych. Pacjent powinien nosić maseczkę tak często, jak to możliwe, i codziennie ją wymieniać. Osoby, które nie tolerują maseczek medycznych, powinny rygorystycznie przestrzegać zasad higieny dróg oddechowych, tzn. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos jednorazową chusteczką papierową. Materiały użyte do zakrycia ust i nosa należy natychmiast wyrzucić lub uprać (np. chusteczki z tkaniny należy prać w wodzie z mydłem lub detergentem).
8) opiekunowie powinni stosować maseczki medyczne zakrywające usta i nos, kiedy przebywają z pacjentem w jednym pomieszczeniu. Maseczek nie należy dotykać ani poprawiać podczas noszenia. Maseczkę zmoczoną lub zabrudzoną wydzieliną z dróg oddechowych należy niezwłocznie wymienić na nową, czystą i suchą. Maseczkę należy zdejmować, stosując odpowiednią technikę: rozwiązać troczki, nie dotykając przedniej części maseczki. Po zdjęciu maseczkę należy natychmiast wyrzucić i umyć lub zdezynfekować ręce.
9) należy unikać bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi, w szczególności z wydzielinami z ust i dróg oddechowych, oraz z kałem. Podczas higieny jamy ustnej i dróg oddechowych oraz kontaktu z kałem, moczem lub odpadami należy stosować jednorazowe rękawiczki i maseczkę. Przed zdjęciem oraz po zdjęciu rękawiczek i maseczki należy umyć lub zdezynfekować ręce.
10) nie należy ponownie używać jednorazowych masek i rękawiczek
11) pacjent powinien korzystać z pościeli oraz sztućców przeznaczonych tylko dla niego. Przedmioty te należy po użyciu umyć lub uprać w wodzie z mydłem; wówczas można ich używać wielokrotnie.
12) należy codziennie czyścić i dezynfekować często dotykane powierzchnie w pokoju, w którym przebywa pacjent (np. stolik nocny, ramy łóżka i inne meble). W pierwszej kolejności zaleca się mycie takich powierzchni wodą z mydłem lub zwykłym domowym detergentem, a następnie, po ich spłukaniu – dezynfekcję domowym środkiem dezynfekującym zawierającym roztwór podchlorynu sodu o stężeniu 0,1% (tj. 1000 ppm).
13) łazienkę i toaletę należy sprzątać i dezynfekować co najmniej raz dziennie. W pierwszej kolejności zaleca się mycie wszystkich powierzchni wodą z mydłem lub zwykłym domowym detergentem, a po spłukaniu dezynfekcję domowym środkiem dezynfekującym zawierającym roztwór podchlorynu sodu o stężeniu 0,1%.
14) odzież pacjenta, jego pościel i ręczniki należy prać w wodzie ze zwykłym proszkiem lub detergentem w temperaturze 60–90°C, a następnie dokładnie wysuszyć. Skażoną pościel powinno się umieścić w osobnym worku na pranie. Należy unikać potrząsania brudną pościelą/odzieżą oraz kontaktu skażonych materiałów ze skórą i ubraniami.
15) podczas czyszczenia powierzchni lub kontaktu z odzieżą bądź pościelą zabrudzoną płynami ustrojowymi należy stosować rękawiczki i odzież ochronną (np. foliowe fartuchy). W zależności od sytuacji można stosować rękawiczki jedno- lub wielorazowego użytku. Rękawiczki wielorazowe należy po każdym użyciu wymyć wodą z mydłem i zdekontaminować roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 0,1%. Rękawiczki jednorazowe (np. nitrylowe lub lateksowe) po użyciu należy wyrzucić. Przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek należy umyć lub zdezynfekować ręce.
16) rękawiczki, maseczki oraz inne odpady powstałe w trakcie domowej opieki nad pacjentem należy wyrzucić do umieszczonego w pokoju pacjenta kosza na śmieci z pokrywą, a następnie przekazać do utylizacji zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarki odpadami zakaźnymi.e Obowiązek zapewnienia utylizacji odpadów zakaźnych spoczywa na miejscowym organie inspekcji sanitarnej.
17) należy unikać wszelkich innych rodzajów narażenia na kontakt z przedmiotami skażonymi znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu pacjenta (np. nie należy używać tej samej szczoteczki do zębów, dzielić się papierosami ani współdzielić sztućców, naczyń, kubków, ręczników, myjek lub pościeli)
18) pracownicy ochrony zdrowia sprawujący opiekę nad pacjentem w warunkach domowych powinni przeprowadzić ocenę ryzyka i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a także przestrzegać zaleceń w zakresie ochrony przed zakażeniem drogą kropelkową i przez kontakt
19) osoby z potwierdzonym COVID-19 i łagodnymi objawami, nad którymi sprawowana jest opieka w domu, mogą zostać zwolnione z izolacji po dwukrotnym uzyskaniu ujemnego wyniku badania metodą PCR, przy czym odstęp między badaniami nie może być krótszy niż 24 godziny. W razie braku możliwości wykonania badań WHO zaleca pozostawienie pacjenta w izolacji przez dodatkowe 2 tygodnie od ustąpienia objawów.
 
Postępowanie z osobami z kontaktu
Osoby (w tym opiekunowie i pracownicy medyczni), które były narażone na kontakt z pacjentami z podejrzeniem COVID-19, określa się mianem osób z kontaktu. Zaleca się monitorowanie stanu zdrowia osób z kontaktu przez 14 dni od ostatniego dnia możliwej styczności z osobą z podejrzeniem COVID-19.
 
Osobą z kontaktu jest każdy, kto w ciągu 2 dni przed wystąpieniem objawów u chorego na COVID-19 i 14 dni po po wystąpieniu u niego objawów:5
1) miał z nim bezpośredni kontakt, czyli przebywał w odległości ≤1 m od niego przez >15 minut
2) opiekował się nim bezpośrednio bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej
3) przebywał w jego bliskim otoczeniu (np. w tym samym pomieszczeniu w miejscu pracy, w klasie, w domu lub na spotkaniu), bez względu na czas ekspozycji
4) podróżował tym samym środkiem transportu (w odległości ≤1 m) co osoba z COVID-19
5) był w inny sposób narażony na kontakt z chorym na COVID-19, w rozumieniu miejscowych wytycznych oceny ryzyka.
 
Opiekunowie powinni ustalić sposób kontaktu z placówką ochrony zdrowia w okresie obserwacji. Dodatkowo pracownicy medyczni powinni regularnie telefonicznie sprawdzać stan zdrowia osób z kontaktu, a jeżeli to możliwe, odwiedzać je codziennie osobiście i w razie potrzeby wykonać niezbędne badania diagnostyczne.
 
Osoby z kontaktu powinny zostać odpowiednio wcześnie pouczone przez placówkę ochrony zdrowia o tym, kiedy i gdzie powinny szukać pomocy w razie zachorowania, z jakiego transportu skorzystać, kiedy udać się do wskazanej placówki i z którego wejścia skorzystać, a także jakie działania z zakresu profilaktyki i kontroli zakażeń podjąć.
 
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na COVID-19 u osoby z kontaktu należy:
1) powiadomić placówkę ochrony zdrowia, że przybędzie do niej osoba z objawami wskazującymi na COVID-19
2) zaopatrzyć taką osobę w maseczkę medyczną na czas transportu
3) jeżeli to możliwe, zrezygnować z transportu publicznego. Można wezwać karetkę lub przewieźć osobę z objawami choroby transportem własnym, przy czym wszystkie okna pojazdu powinny być w miarę możliwości otwarte
4) poinstruować taką osobę o zasadach higieny układu oddechowego i higieny rąk. Podczas transportu i na terenie szpitala powinna ona siedzieć lub stać jak najdalej od innych osób (≥1 m).
5) wszystkie powierzchnie zanieczyszczone podczas transportu wydzielinami z dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi należy wymyć wodą z mydłem lub detergentem, a następnie zdezynfekować domowym środkiem w postaci wybielacza w stężeniu 0,5%.
 
 

Wallenroda 2F/4

20-607 Lublin

Zarejestruj się telefonicznie

81 524 33 33

Onyksowa 10

20-582 Lublin

Zarejestruj się telefonicznie

81 524 33 33