Onyksowa

Poradnia Neurologiczna i usg Doppler tętnic domózgowych i śródmózgowych - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
usg Doppler tętnic domózgowych
i śródmózgowych
porady specjalistyczne

dr n. med. Jacek Jaworski

Poradnia Reumatologiczna dla dzieci - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne dla dzieci
nakłucia stawów i tkanek miękkich, w tym pod kontrolą usg
ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego
kapilaroskopia

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Gabinet USG dorośli i dzieci - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
jama brzuszna
tarczyca
ślinianki
węzły chłonne
powierzchowne zmiany w obrębie skóry i tkanki podskórnej
jądra
piersi
jama opłucnowa

lek. med. Katarzyna Zbańska-Klonowska

Poradnia Ortopedyczna dorośli i dzieci - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)

kwalifikacja do leczenia operacyjnego, zaopatrzenie ortopedyczne

lek. med. Mariusz Długosz

USG stawów dorośli i dzieci - pokaż specjalistów

(w ramach i poza kontraktem z NFZ)
układ mięśniowo-szkieletowy: drobne stawy rąk i stóp, stawy barkowe, łokciowe, biodrowe, kolanowe i skokowe

Dr n. med. Tomasz Madej
Dr n. med. Robert Zwolak

Poradnia Leczenia Osteoporozy - pokaż specjalistów

(w ramach i poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne
densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej

Lek. med. Edyta Stępień
Dr n. med. Cezary Stępniak
Dr n. med. Ewa Wielosz

Poradnia Reumatologiczna - pokaż specjalistów

(w ramach i poza kontraktem z NFZ)
- porady specjalistyczne dla dzieci i dorosłych
- nakłucia stawów i tkanek miękkich, w tym pod kontrolą usg
- ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego
- kapilaroskopia
- synowiortezy chemiczne i radioizotopowe
- wstrzyknięcia osocza bogatopłytkowego (PRP) pod kontrolą usg do stawów i tkanek miękkich (przyczepów ścięgnistych)
- wstrzyknięcia dostawowe kwasu hialuronowego

lek. med. Olga Borys
Dr n. med. Ewa Chemperek
Dr n. med. Dariusz Chudzik
lek. med. Paweł Dudek
Dr n. med. Marcin Mazurek
Dr n. med. Mariusz Piotrowski
Lek. med. Marzena Sitarz
Lek. med. Edyta Stępień
Dr n. med. Cezary Stępniak
Dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Dr n. med. Ewa Wielosz
Dr n. med. Robert Zwolak