Zastosowanie ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego w reumatologii.

Wskazania do wykonania usg:

- stawu barkowego: patologia pierścienia rotatorów, zespół zderzenia (zespół ciasnoty podbarkowej), zapalenie stawu ramiennego, zapalenie kaletki podbarkowej, zapalenie stawu barkowo-obojczykowego, zapalenie ścięgna i pochewki głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, ból barku o nieznanej przyczynie

- stawu łokciowego: zapalenie przyczepu ścięgien prostowników (łokieć tenisisty), zapalenie przyczepu ścięgien zginaczy (łokieć gracza w golfa), zapalenie stawu łokciowego, neuropatia nerwu łokciowego, zapalenie kaletki wyrostka łokciowego, ból stawu łokciowego o nieznanej przyczynie

- stawów ręki: zapalenie stawu nadgarstkowego i drobnych stawów ręki, gangliony, zapalenie pochewek ścięgnistych zginaczy i prostowników, neuropatia nerwu pośrodkowego (zespół kanału nadgarstka), neuropatia nerwu łokciowego, podejrzenie martwicy kości nadgarstka

- stawu biodrowego: zapalenie stawu biodrowego, zapalenie kaletek krętarza większego, zapalenie przyczepu mięśnia pośladkowego pośredniego do krętarza większego

- stawu kolanowego: zapalenie stawu kolanowego, zapalenie kaletki przedrzepkowej – kolano pokojówki, zapalenie kaletek podrzepkowych, torbiel Bakera, zapalenie przyczepu ścięgna mięśnia czworogłowego, zapalenie przyczepów więzadła rzepki, martwica aseptyczna guzowatości kości piszczelowej (choroba Osgood-Schlatera), ból stawu kolanowego o nieznanej przyczynie

- stawu skokowego i stopy: zapalenie stawu skokowego i podskokowego, zapalenie pochewek okolicznych ścięgien zginaczy i prostowników, zapalenie przyczepu, ścięgna i kaletek Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego – podejrzenie ostrogi piętowej, zapalenie stawów śródstopia i przodostopia, nerwiak Mortona, bóle stawu skokowego, stawów śródstopia i przodostopia o nieznanej przyczynie.

opracował dr n. med. Robert Zwolak