W filii nr 1 przy ulicy K. Wallenroda 2F/4 w ramach kontraktu z NFZ funkcjonuje Poradnia Okulistyczna (świadczy pełne badanie okulistyczne, badanie pola widzenia, komputerowe badanie wzroku, ocenę wydzielania łez testem Schirmera, tonometrię aplanacyjną oraz badanie dna oka) a także prywatne poradnie: Ortopedyczna, Endokrynologiczna, Neurochirurgiczna, Kardiologiczna, Chorób Zakaźnych i Chirurgii Naczyń.
W ramach rozszerzenia struktur NZOZ-u i powstania dwóch filii została zmieniona nazwa przychodni na Zespół Poradni Specjalistycznych Reumed.