Wallenroda

Poradnia Psychiatryczna - pokaż specjalistów

dr n. med. Jędrzejewska Dorota

Poradnia Logopedyczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)

 • Aktywny Trening Słuchowy „Neuroflow” dla dzieci i młodzieży

  z problemami w nauce, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)

 • terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii z wykorzystaniem ćwiczeń integracji półkulowej
 • kompleksowa (psychologiczno-logopedyczna) terapia jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wczesna profilaktyka logopedyczna u niemowląt
 • terapia dyslalii (wad wymowy) u dzieci, młodzieży, dorosłych
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci, młodzieży, dorosłych
 • diagnoza logopedyczna
 • konsultacje/porady specjalistyczne
mgr Małgorzata Wiślicka

Poradnia Ortopedyczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)

kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Lek. med. Alina Bogacz

Poradnia Okulistyczna - pokaż specjalistów

(w ramach i poza kontraktem z NFZ)

 • porady specjalistyczne
 • pełne badanie okulistyczne
 • badanie pola widzenia
 • komputerowe badanie wzroku
 • ocena wydzielania łez testem Schirmera
 • tonometria aplanacyjna
 • badanie dna oka
 • tomograf optyczny koherentny (OPTOPOL COPERNICUS REVO)
Dr n. med. Sylwia Buczek-Kałakucka
Lek. med. Beata Flis
Lek. med. Magdalena Mazurek

Poradnia Endokrynologiczna i Diabetologiczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne

Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

Poradnia Neurochirurgiczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne

Dr n. med. Piotr Kamieniak

Poradnia Kardiologiczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne

Lek. med. Bożena Janicka-Korszla

Poradnia Chirurgii Naczyń - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne
kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Lek. med. Janusz Rybak

Gabinet Fizykoterapii i Kinezyterapii - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)

 • Elektroterapia – rodzaje: galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, elektro-stymulacja, tonoliza, prądy intereferencyjne
 • laseroterapia
 • ultradźwięki
 • pole magnetyczne
 • krioterapia
 • masaż klasyczny kręgosłupa
 • masaż klasyczny całego ciała
 • drenaż limfatyczny
 • terapia manualna (mobilizacje, manipulaje)
 • PNF (reedukacja nerwowo – mięśniowa)
 • neuromobilizacja
 • trening funkcjonalny
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia wad postawy
Licencjat fizjoterapii Ireneusz Parzymies

Poradnia Dermatologiczna - pokaż specjalistów

(poza kontraktem z NFZ)
porady specjalistyczne
dermatoskopia

Dr n. med. Wojciech Cielica